Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu Hatsukoi English Subbed

Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu Hatsukoi English Subbed Info:

Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu Hatsukoi English SubbedPlot Summary: Bungaku Shoujo OVA that was included in Bungaku Shoujo: Miranai no Shousin Limited Edition.

Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu Hatsukoi English Subbed Episodes: