Nyuru Nyuru!! Kakusen-kun English Subbed

Nyuru Nyuru!! Kakusen-kun English Subbed Info:

 Nyuru Nyuru!! Kakusen-kun English SubbedPlot Summary: The anime revolves around little creatures called “Kakusen” who live in the skin pores of humans.

Nyuru Nyuru!! Kakusen-kun English Subbed Episodes: